NEWS / PRESS RELEASES

IN THIS SECTION
Easter Rising Memorial Plaque at 25 Parnell Square. Photograph © Coláste Mhuire

Ag Cuimhneamh ar an Éirí Amach – Remembering the Rising

Greamaíodh plaiceanna ar ocht bhfoirgneamh ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath mar chuid den cheiliúradh a rinneadh ar an Leathchéad Bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916 – an bhaint a bhí ag na hocht bhfoirgneamh sin leis an Éirí Amach a thabhairt le fios, …

READ ARTICLE > February 3rd 2014
Architecture, Art, Cearnóg Parnell, Charlemont, City Library, Civic Spine, Consultation, cultural quarter, Design, Dublin, Dublin City Council, Dublin City Gallery The Hugh Lane, Events, Gaeilge, History, Library, Literature, Lying-In Hospital, Parnell Square, planning application, Rotunda Hospital, Rutland Square, Scéalta, Sedan Chairs, Theatre
Back to Top