NEWS / PRESS RELEASES

IN THIS SECTION
Parnell Monument. Image copyright Dublin City Council (Photographer Greg Dunn)

Foireann Deartha Roghnaithe

Foireann Deartha roghnaithe um Athfhorbairt ar Cheathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell Fógraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Fondúireacht Chearnóg Parnell go bhfuil Grafton Architects + Shaffrey Associates roghnaithe mar fhoireann tosaíochta deartha um threoir deartha uaillmhianach a cheapadh, chun Ceathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell (CCCP) a…

READ ARTICLE > July 18th 2014
Easter Rising Memorial Plaque at 25 Parnell Square. Photograph © Coláste Mhuire

Ag Cuimhneamh ar an Éirí Amach – Remembering the Rising

Greamaíodh plaiceanna ar ocht bhfoirgneamh ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath mar chuid den cheiliúradh a rinneadh ar an Leathchéad Bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916 – an bhaint a bhí ag na hocht bhfoirgneamh sin leis an Éirí Amach a thabhairt le fios, …

READ ARTICLE > February 3rd 2014
Oireachtas na Gaeilge. Image courtesy of Dublin City Library and Archive.

Oireachtas na Gaeilge

An 17 Bealtaine 1897 Thionól Conradh na Gaeilge ‘Oireachtas na Gaeilge’ den chéad uair riamh i Seomra Cruinn an Rotunda in 1897. Cuireadh ar siúl mar chuid den chéad Oireachtas naoi gcomórtas san fhilíocht, sa phrós, san amhránaíocht, sa scéalaíocht agus sa rannaireacht. D’éirigh go…

READ ARTICLE > November 27th 2013
Architecture, Art, Cearnóg Parnell, Charlemont, City Library, Civic Spine, Consultation, cultural quarter, Culture Night, Design, Dublin, Dublin City Council, Dublin City Gallery The Hugh Lane, Events, Gaeilge, History, Library, Literature, Lying-In Hospital, Music, Parnell Square, Photography, planning application, poetry, Rotunda Hospital, Rutland Square, Scéalta, Sedan Chairs, Theatre
Back to Top