IN THIS SECTION

Oireachtas na Gaeilge

November 27th 2013 Oireachtas na Gaeilge. Image courtesy of Dublin City Library and Archive.

An 17 Bealtaine 1897
Thionól Conradh na Gaeilge ‘Oireachtas na Gaeilge’ den chéad uair riamh i Seomra Cruinn an Rotunda in 1897. Cuireadh ar siúl mar chuid den chéad Oireachtas naoi gcomórtas san fhilíocht, sa phrós, san amhránaíocht, sa scéalaíocht agus sa rannaireacht. D’éirigh go han-mhaith leis an bhféile agus d’fhreastail breis is míle duine uirthi. Scríobh agus chum Annie W. Patterson an slógamhrán ‘Go mairidh ar nGaedhlig slán’ don ócáid agus chuir Dermot Foley focail leis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Architecture, Art, Cearnóg Parnell, Charlemont, City Library, Civic Spine, Consultation, cultural quarter, Design, Dublin, Dublin City Council, Dublin City Gallery The Hugh Lane, Events, Gaeilge, History, Library, Literature, Lying-In Hospital, Parnell Square, planning application, Rotunda Hospital, Rutland Square, Scéalta, Sedan Chairs, Theatre
Back to Top