IN THIS SECTION

Foireann Deartha Roghnaithe

July 18th 2014 Parnell Monument. Image copyright Dublin City Council (Photographer Greg Dunn)

Foireann Deartha roghnaithe um Athfhorbairt ar Cheathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell

Fógraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Fondúireacht Chearnóg Parnell go bhfuil Grafton Architects + Shaffrey Associates roghnaithe mar fhoireann tosaíochta deartha um threoir deartha uaillmhianach a cheapadh, chun Ceathrú Cultúrtha Chearnóg Parnell (CCCP) a athfhorbairt mar láthair nua cultúrtha i mBaile Átha Cliath.

Mar chroílár sa Cheathrú déanfar athfhorbairt ar bhreis agus 11,000m2, áit a mbeidh leabharlann nua Cathrach agus meascra áiseanna cultúrtha ar iarláthair Choláiste Mhuire agus áitribh in aice leis. Is í cuideachta idirnáisiúnta infheistithe agus seirbhísí réadmhaoine darb ainm Kennedy Wilson atá ag cur an airgid tionscnaimh ar fáil don tionscadal ar bhonn daonchairdiúil. Is i mBaile Átha Cliath atá príomhoifig Eorpach an chomhlachta seo, a chuideoidh le bainistiú na scéime forbartha i gcomhar le Fondúireacht Chearnóg Parnell.

Leanann an ceapadh atá molta ar phróiseas soláthair phoiblí chun foireann deartha ildisciplíneach den scoth faoi threoir ailtirí a roghnú, a bheadh an cumas acu chun seirbhísí ailtireachta, caomhantais, innealtóireachta agus bainistíochta conartha a sholáthar chun an fhís um athfhorbairt a thabhairt chun críche.

Táthar ag súil go mbeidh an obair dheartha um iarratas pleanála críochnaithe le cur i láthair faoi luath-Shamhradh 2015.

Tá an fhís um cheathrú cultúrtha leagtha amach in Parnell Square Cultural Quarter Vision Document April 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Architecture, Art, Cearnóg Parnell, Charlemont, City Library, Civic Spine, Consultation, cultural quarter, Culture Night, Design, Dublin, Dublin City Council, Dublin City Gallery The Hugh Lane, Events, Gaeilge, History, Library, Literature, Lying-In Hospital, Music, Parnell Square, Photography, planning application, poetry, Rotunda Hospital, Rutland Square, Scéalta, Sedan Chairs, Theatre
Back to Top