IN THIS SECTION

Ag Cuimhneamh ar an Éirí Amach – Remembering the Rising

February 3rd 2014 Easter Rising Memorial Plaque at 25 Parnell Square. Photograph © Coláste Mhuire

Greamaíodh plaiceanna ar ocht bhfoirgneamh ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath mar chuid den cheiliúradh a rinneadh ar an Leathchéad Bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916 – an bhaint a bhí ag na hocht bhfoirgneamh sin leis an Éirí Amach a thabhairt le fios,  an t-údar a bhí leo. Greamaíodh ceann díobh sin ar Uimh. 25, Cearnóg Parnell, an áit ar bheartaigh Ardchomhairle Bhráithreachas Phoblacht na hÉireann agus ceannairí eile ar an 9ú Meán Fómhair 1914 go n-eagrófaí éirí amach in aghaidh Fhorlámhas na Breataine. Tá an spota a roghnaíodh ar uimhir 25 le feiceáil sa ghrianghraf seo. Cuireadh dhá phlaic eile suas sa limistéar, ceann ar Uimh. 75, Sráid Parnell, an áit a raibh an siopa ag Tomás Ó Cléirigh, agus ceann ar Uimh. 58, Sráid Parnell, an áit ar ghéill Pádraig Mac Piarais ar an 29 Aibreán, 1916.

As part of the Golden Jubilee commemorations of the Easter Rising 1916, memorial plaques were placed on eight buildings around Dublin City, commemorating their connections with the Rising. One of these was 25 Parnell Square, where the Supreme Council of the Irish Republican Brotherhood and other leaders decided on a rising against British Rule on 9th September 1914. The photograph here shows the location marked out for the plaque to be mounted. Two other plaques were put up in the area, at 75 Parnell Street where Thomas Clarke’s shop stood, and at 58 Parnell Street where Patrick Pearse surrendered on 29 April 1916.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Architecture, Art, Cearnóg Parnell, Charlemont, City Library, Civic Spine, Consultation, cultural quarter, Design, Dublin, Dublin City Council, Dublin City Gallery The Hugh Lane, Events, Gaeilge, History, Library, Literature, Lying-In Hospital, Parnell Square, planning application, Rotunda Hospital, Rutland Square, Scéalta, Sedan Chairs, Theatre
Back to Top